Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Update frequencies

tags: internal

Denne oversikten viser tidsintervaller for caching og healthz-sjekk for alle produkter på api.met.no. Hva som faktisk sjekkes varierer mye, men er primært en stat() av api-list.txt, sekundert av datakatalogen dersom førstnevnte ikke finnes.

Online-tjenester har ingen kriterier, men kontakter backend for å høre om tjenesten er “frisk”.

Produkt Versjon Kilde Cache TTL Forventet Terskel
Airqualityforecast 0.1 online 5m ? ?
Aviationforecast 1.6 medusa 1m 24h 25h
CBRN 1.0 medusa 1-2m 12h 15h
Epsogram 2.0 medusa 5m 24h 25h
FMIroutes 0.1 medusa 9m 6h 7h
Geosatellite 1.4 medusa 3-5m ? 2h
Gribfiles 1.1 medusa 5m - -
Icemap 1.0 medusa 6m hverdager 72d
Locationforecast 2.0 online 30m ? ?
MetAlerts 1.1 medusa 1-15m 5m 7m
Metgc 1.0 medusa 9m 6h 7h
Metgm 1.0 medusa 9m 6h 7h
NLAroutes 1.0 medusa 9m 6h 7h
Nowcast 2.0 online 3m ? ?
Oceanforecast 2.0 online 30m ? ?
Offshoremaps (beta) 1.0 medusa 5m - -
Oslofjord (beta) 0.1 projects 15m - -
Polarsatellite 1.1 medusa 5m 15m 20m
Radar 2.0 medusa 2-40m 5m 5m
Routeforecast 2.0 medusa 5m 6h 7h
Sigcharts 2.0 medusa 15m 6h 7h
Sigmets 2.0 medusa 5m 24h 25h
Soundprofile 1.0 medusa 5m 25h 30h
Spotwind 1.1 medusa 8-10m 6h 7h
Subjectiveforecast 1.0 medusa 10m 6h 7h
Sunrise 2.0 online 5m ? ?
Sunrise (beta) 3.0 online 5m ? ?
Tafmetar 1.0 online 20s ? ?
Textforecast 2.0 medusa 5m 24h 25h
Textforecast (beta) 3.0 medusa 5m 24h 25h
Tidalwater 1.1 medusa 5m 6h 7h
Turbulence 2.0 medusa 8m 3h 4h
VerticalProfile 1.1 online 5m ? ?
Volcanicashforecast 0.1 online 0-5m ? ?
Vtkbriefing 1.0 medusa 2m 24h 30h
—Geir Aalberg, 6 September 2023